بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان از برگزاری آزمون سراسری امسال در دانشگاه

بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان از برگزاری آزمون سراسری امسال در دانشگاه


//گزارش تصویری //

بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان از برگزاری آزمون سراسری امسال در دانشگاه

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                           Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :