بازدید رییس دانشگاه و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از پروژه های عمرانی دانشکده اقتصاد علوم اجتماعی

شناسه : 2993165

بازدید رییس دانشگاه و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از پروژه های عمرانی دانشکده اقتصاد علوم اجتماعیبازدید رییس دانشگاه و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از پروژه های عمرانی دانشکده اقتصاد علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.