نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر غلامی از پروژه ملی طراحی و ساخت پمپ های سرچاهی میله ای و مکشی

بازدید دکتر غلامی از پروژه ملی طراحی و ساخت پمپ های سرچاهی میله ای و مکشی