بازدید دکتر غلامی از پروژه ملی طراحی و ساخت پمپ های سرچاهی میله ای و مکشی

بازدید دکتر غلامی از پروژه ملی طراحی و ساخت پمپ های سرچاهی میله ای و مکشی


//گزارش تصویری //

بازدید دکتر غلامی از پروژه ملی طراحی و ساخت پمپ های سرچاهی میله ای و مکشیآدرس کوتاه :