بازدید دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و دکتر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویی از خوابگاه های دانشگاه و افتتاح سلف سرویس خوابگاه حضرت معصومه(س) و زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسرانه علم الهدی

شناسه : 3448684

بازدید دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و دکتر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویی از خوابگاه های دانشگاه و افتتاح سلف سرویس خوابگاه حضرت معصومه(س) و زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسرانه علم الهدیبازدید دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و دکتر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویی از خوابگاه های دانشگاه و افتتاح سلف سرویس خوابگاه حضرت معصومه(س) و زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسرانه علم الهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.