بازدید اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از شرکت فولاد اکسین خوزستان

بازدید اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از شرکت فولاد اکسین خوزستان


بازدید اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از شرکت فولاد اکسین خوزستاناعضای هیئت‌علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران اهواز از خط تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان،بازدید کردند
.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این بازدید برای راه‌اندازی مرکز تحقیقات نورد فولاد در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد .

 هدف از این ایجاد این مرکز رفع نیازهای علمی و فنی شرکت از طریق پژوهش‌های کاربردی است.

آدرس کوتاه :