بازدید اعضاء هیئت‌علمی دانشکده­ مهندسی علوم آب از کانون ریزگردهای منطقه ­ی جنوب شرق اهواز

بازدید اعضاء هیئت‌علمی دانشکده­ مهندسی علوم آب از کانون ریزگردهای منطقه ­ی جنوب شرق اهواز


بازدید اعضاء هیئت‌علمی دانشکده­ مهندسی علوم آب از کانون ریزگردهای منطقه ­ی جنوب شرق اهواز 


به دعوت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان بازدیدی توسط اعضاء هیئت‌علمی دانشکده مهندسی علوم آب از کانون ریزگردهای منطقه جنوب شرق اهواز صورت گرفت.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز،  در این بازدید که با حضور دکتر رئیس زاده قائم‌مقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان انجام شد، از عرصه­ های نهال‌کاری شده، عرصه­ هایی که آماده نهال‌کاری هستند و تأسیسات آبی ( کانال انتقال آب پرورش ماهی آزادگان به عرصه­های جنوب شرق) بازدید به عمل آمد.

همچنین در مسیرهای تعیین‌شده کارشناسان منابع طبیعی توضیحاتی در خصوص نحوه­ ی اجرای طرح، مسائل و مشکلات موجود ارائه و اعضاء هیئت‌علمی دانشکده­ ی علوم آب نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود، بیان کردند.

آدرس کوتاه :