آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 4184215

آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز