آیین نکوداشت دهه مبارک فجر در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین نکوداشت دهه مبارک فجر در دانشگاه شهید چمران اهواز