آیین تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر

آیین تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر


//گزارش تصویری //

آیین تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر
عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                        Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :