نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر

آیین تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر
عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                        Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh