آیین تجلیل از برگزیدگان دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین تجلیل از برگزیدگان دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

آیین تجلیل از برگزیدگان دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: حسین بدخشان                                                                                                             Photo: Hosein Badakhshan

آدرس کوتاه :