نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین اختتامیه‌ی پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین اختتامیه‌ی پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                           Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh