انعقاد تفام نامه همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز

انعقاد تفام نامه همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز


انعقاد تفام نامه همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز
  


با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر نفت تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و پنج دانشگاه کشور از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز، منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، آیین امضای قراردادهای پژوهشی شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه های شهید چمران اهواز، شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود امروز ۲۱ اسفند ۹۶ با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، دکتر منصور غلامی وزیر علوم و علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

با توجه به کاربست اقتصاد مقاومتی و دانش پایه کردن امور عملیاتی و توسعه همکاری های پژوهشی و فناورانه در شرکت ملی نفت با دانشگاه ها و توسعه شبکه فناورانه و استفاده از شرکای داخلی و خارجی در انجام امور پژوهشی و فناورانه، قراردادهای بلندمدت ده ساله با ٥ دانشگاه داخلی منعقد شده است.

بر این اساس ۲ قرارداد با دانشگاه های شهید بهشتی و شهید چمران اهواز در ارتباط با فناوری های نوین ژئوشیمی اکتشافی، قرارداد با دانشگاه خوارزمی در ارتباط با تدوین فناوری های نوین مخازن کربناته شکاف دار، قرارداد با دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با فناوری های تصویرسازی زیرسطحی از لایه های زمین و مرتبط با تکنیک های ژئوفیزیکی و قرارداد با دانشگاه صنعتی شاهرود در ارتباط با فناوری های نوین ژئومکانیک در حقاری و مهندسی مخازن از سوی شرکت ملی نفت منعقد شد.

با اجرایی شدن این قراردادها و راه اندازی مراکز علمی- مهارتی مربوطه و پس از انتقال فناوری های نوین و بومی سازی فناوری ها، انجام و یا ساخت دستگاه های مربوطه در داخل کشور امکان پذیر و قابل رقابت با محصول دیگر شرکت های خارجی است.

بر همین اساس پروژه های اکتشافی آتی در شرکت ملی نفت ایران با کاهش هزینه و ریسک همراه است و مراکز فناورانه تاسیس شده، به صورت مستقل و بدون کمک مالی از سوی شرکت ملی نفت ایران، توانایی انجام امور اکتشافی را دارند و به عنوان بنگاه های اقتصادی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف بلند مدت اقتصاد مقاومتی کشور ایفا می کنند.آدرس کوتاه :