انتصاب معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران در شورای نظارت و ارزیابی

انتصاب معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران در شورای نظارت و ارزیابی


انتصاب معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران در شورای نظارت و ارزیابی

طی حکمی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان عضو شورای نظارت و ارزیابی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در حکم صادر شده از سوی دکتر حسن مروتی به دکتر علیرضا مخبر دزفولی آمده است: نظر به شروع دوره دوم فعالیت شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و با عنایت به تعهد، تجربه و پشتکار جنابعالی به مدت دو سال به عنوان عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می‌گردید. امید است با تلاش مستمر و پیگیر جنابعالی و سایر اعضای شورا موجبات ارتقای کمی و کیفی دانشگاه فراهم گردد. 

گفتنی است شورای نظارت و ارزیابی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس مصوبه دویست و چهل و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تشکیل شده و براساس مفاد آن، رئیس دانشگاه به عنوان رئیس و مدیر دفتر نظارت وارزیابی به عنوان دبیر این شورا بوده و معاونان دانشگاه، دو تا پنج نفر از اعضای هیئت علمی صاحبنظر نیز دیگر اعضای این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

هدایت، راهبری و هماهنگی فعالیت‌های نظارتی و ارزیابی وارائه پیشنهادات مناسب به رئیس دانشگاه، ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارآیی برنامه‌ها ازمهم‌ترین وظایف شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

آدرس کوتاه :