انتصاب دکتر نبی پور به سمت مدیر مرکز تحقیقات ریز گردهای دانشگاه/

انتصاب دکتر نبی پور به سمت مدیر مرکز تحقیقات ریز گردهای دانشگاه/


انتصاب دکتر نبی پور به سمت مدیر مرکز تحقیقات ریز گردهای دانشگاه/

در حکمی از سوی دکتر ابراهیم حاجی دولو معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر مجید نبی پور به عنوان مدیر مرکز تحقیقات ریز گردهای این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهد چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

با توجه به مراتب شایستگی و تعهد جنابعالی بدین وسیله به عنوان مدیر مرکز تحقیقات ریز گردها منصوب می‌گردید.

انتظار می‌رود با به‌کارگیری تمام توان و تجربه خود و سایر همکاران محترم در دانشگاه، نسبت به پیگیری امور اداری و پیشرفت و تعالی آن مرکز که می‌تواند نقش برجسته‌ای در ارتقاء فرهنگ پژوهش و توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت داشته باشد، همت گمارید.

آدرس کوتاه :