انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 2907777

انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر سیدمحمد لاری بقال عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد این دانشکده، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این حکم آمده است:

به استناد ماده هشت آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی، به مدت دو سال به سمت «مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد» منصوب می شوید. انتظار دارد، ضمن التزام به ایفای وظایف تصریح شده در آیین نامه پیش گفته، رویکردهای ذیل، وجهه همت و تلاش جنابعالی قرار گیرد:

1- تلاش هدفمند در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه با تدوین برنامه های عملیاتی مورد نیاز در سطح گروه

2- ایجاد فضای همدلی و تعامل سازنده در بین اعضای گروه در عین پایبندی به مقررات و رعایت انضباط اداری

3- حضور فعال و تمام وقت به منظور رسیدگی به امور مراجعین و اختصاص زمان مناسب برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان

4- نظارت بر حضور تمام وقت و پایش دقیق عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی به منظور شناسایی و ارتقای توانمندی های موجود و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع کاستی های احتمالی

5- توجه مستمر به آخرین دستاوردهای علمی در هر یک از رشته های آموزشی گروه تخصصی و بازنگری در  رشته های تحصیلی و سرفصل دروس منطبق بر مأموریت های جدید دانشگاه در قالب دانشگاه کارآفرین و نیازهای جدید بازار کار

6- رسیدگی مستمر به امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه، پیگیری سرویس های ادواری مورد نیاز و اهتمام جدی به صرفه جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر در به کارگیری امکانات عمومی و بیت المال

7- شناسایی فرصت ها و توانمندی های مرتبط با موضوع بین المللی سازی در سطح گروه و برنامه ریزی و تلاش برای اجرایی کردن آنها به کمک مدیریت های مسئول

8- ارائه گزارش عملکرد سالیانه گروه

همچنین دکتر خواجه در پیامی از تلاش های دکتر مهدی خراسانیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی و مدیر پیشین گروه آموزشی مهندسی مواد، در زمان تصدی این سمت، تقدیر کرد و از وی خواست دستاوردها و ناکامی ها، فرصت ها و چالش ها و پیشنهادات اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره برداری آیندگان، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نمایید. 

 

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر سیدمحمد لاری بقال  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد این دانشکده، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این حکم آمده است:

به استناد ماده هشت آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی، به مدت دو سال به سمت «مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد» منصوب می شوید. انتظار دارد، ضمن التزام به ایفای وظایف تصریح شده در آیین نامه پیش گفته، رویکردهای ذیل، وجهه همت و تلاش جنابعالی قرار گیرد:

1- تلاش هدفمند در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه با تدوین برنامه های عملیاتی مورد نیاز در سطح گروه

2- ایجاد فضای همدلی و تعامل سازنده در بین اعضای گروه در عین پایبندی به مقررات و رعایت انضباط اداری

3- حضور فعال و تمام وقت به منظور رسیدگی به امور مراجعین و اختصاص زمان مناسب برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان

4- نظارت بر حضور تمام وقت و پایش دقیق عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی به منظور شناسایی و ارتقای توانمندی های موجود و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع کاستی های احتمالی

5- توجه مستمر به آخرین دستاوردهای علمی در هر یک از رشته های آموزشی گروه تخصصی و بازنگری در  رشته های تحصیلی و سرفصل دروس منطبق بر مأموریت های جدید دانشگاه در قالب دانشگاه کارآفرین و نیازهای جدید بازار کار

6- رسیدگی مستمر به امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه، پیگیری سرویس های ادواری مورد نیاز و اهتمام جدی به صرفه جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر در به کارگیری امکانات عمومی و بیت المال

7- شناسایی فرصت ها و توانمندی های مرتبط با موضوع بین المللی سازی در سطح گروه و برنامه ریزی و تلاش برای اجرایی کردن آنها به کمک مدیریت های مسئول

8- ارائه گزارش عملکرد سالیانه گروه

همچنین دکتر خواجه در پیامی از تلاش های دکتر مهدی خراسانیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی و مدیر پیشین گروه آموزشی مهندسی مواد، در زمان تصدی این سمت، تقدیر کرد و از وی خواست دستاوردها و ناکامی ها، فرصت ها و چالش ها و پیشنهادات اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره برداری آیندگان، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نمایید. 

 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.