انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز


انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

در حکمی از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر عبدالرحیم هوشمند معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه به مدت یکسال به عنوان نایب رئیس کمیته حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

به استناد آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی وزارت عتف مصوب 29/7/1396، با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت یک سال به عنوان "نایب رئیس کمیته حمایت و نظارت انجمن‌های علمی دانشجویی" دانشگاه منصوب می گردید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با نظر داشت به شرح وظایف کمیته مزبور(به شرح پیوست) بتوانید در تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه موفق و موید باشید.

آدرس کوتاه :