انتشار کتاب شهر دانشگاهی در معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز

انتشار کتاب شهر دانشگاهی در معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز


انتشار کتاب شهر دانشگاهی در معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهوازکتاب شهر دانشگاهی که به بررسی عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در یک سال گذشته می‌پردازد، در این معاونت منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز این کتاب شامل ارائه گزارشی از مهمترین فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی، امور فرهنگی خوابگاه‌ها، فعالیت‌های قرآنی، کانون‌های فرهنگی و هنری، نشریات دانشگاهی، فعالیت‌های ستادی، تشکل‌های اسلامی و کانون‌های اجتماعی است. گزارش عملکرد دبیرخانه‌ی گردآوری و تدوین اسناد و مدارک نقش دانشگاه در جنگ تحمیلی از دیگر بخش‌های این کتاب است.

در ابتدای کتاب شهر دانشگاهی و در بخشی از یادداشت دکتر عبدالرحیم هوشمند معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، عنوان‌شده؛ مدارس، دانشگاه‌ها، بنیادهای دینی و مراکز هنری در صدر نهادهایی هستند که در تولید فعالیت‌های فرهنگی نقش‌آفرینی می‌کنند. این مراکز می‌بایست آگاهی بخشی، دانایی محوری و بسط و تعمیق ارزش‌های دینی را در رأس برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند تا جامعه مخاطب آن‌ها به تعالی برسد.

در سال تحصیل گذشته بیش از 800 فعالیت فرهنگی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اجراشده که در مقایسه با یک سال گذشته، رشد هشت‌درصدی را نشان می‌دهد.

آدرس کوتاه :