انتشار سه کتاب در مقام استاد شهید علی جمالپور

انتشار سه کتاب در مقام استاد شهید علی جمالپور


در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد؛

انتشار سه کتاب در مقام استاد شهید علی جمالپور


به مناسبت بزرگداشت استاد شهید علی جمالپور سه کتاب به قلم محمدمالی در اداره چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، انتشار یافت.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، کتاب چهارمقاله شهید جمالپور با ویراستاری جدید با فصول تازه و اضافه شدن منابع و پیوست‌های نو در 200 صفحه و 1000 نسخه، چاپ کتاب ذکر جمیل با محوریت 17 مصاحبه با دوستان، هم‌رزمان و شاگردان شهید در 320 صفحه و 1000 نسخه و چاپ کتاب یادنامه با محتوای مقالات و اشعار و خاطرات درباره شهید و چندین نوشته سخنرانی وی در 130 صفحه و 1000 نسخه کتاب‌های چاپ‌شده است.

گفتنی است شهید علی جمالپور در فاصله سال‌های شصت‌تا شصت‌وپنج، به عنوان یکی از اساتید معارف و فلسفه در سطح دانشگاه شهید چمران اهواز تدریس می‌کرده و جلسات تدریس او با استقبال به‌یادماندنی دانشجویان برگزار می‌شد.

شهید علی جمالپور یک نظریه‌پرداز فلسفی و یک مصلح اجتماعی بود که در زمان خود؛ فقر، بی‌عدالتی و ناهنجاری‌های اخلاقی را برنمی‌تابید، نسبت به ترویج اندیشه‌های آن حساس بود و از نقد صریح اما عالمانه مکاتب فکری غافل نمی‌شد.

سارتر، کافکا، برتراندراسل و ماکسیم گورکی و صادق هدایت ازجمله کنشگران مطرح و پُر سروصدای حوزه اندیشه در جامعه آن روزگار به شمار می‌رفتند و شهید علی جمالپور با درک اثرگذاری این نویسندگان مطرح آن سال‌ها، نسبت به نقد علمی و آسیب‌شناسی نظریات و رویه‌های نظری این متفکرین در قالب چاپ کتاب و نگارش مقاله و سخنرانی و درس گفتارهای نقادانه، همت گماشت.

آدرس کوتاه :