امروزه نقد ادبی در ایران یک جریان بالنده است

امروزه نقد ادبی در ایران یک جریان بالنده است


رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

امروزه نقد ادبی در ایران یک جریان بالنده است

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه امروزه نقد ادبی در ایران یک جریان بالنده است، اظهار کرد: در این بخش خوشبختانه با مرزهای دانش فاصله کمی داریم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسینعلی قبادی امروز 25 بهمن‌ماه در دومین همایش ملی آسیب‌شناسی درس نامه‌های رشته زبان و ادبیات فارسی در آمفی‌تئاتر قیصر امین پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اظهار کرد: سرمایه‌های علمی ما در رشته‌های علوم انسانی و ادبیات بسیار زیاد است و پژوهشگاه علوم انسانی تلاش دارد از طریق شورای بررسی متون بین این سرمایه‌ها مناسبت‌های هم افزایانه برقرار نماید.

وی افزود: شورای بررسی متون می‌خواهد این سرمایه‌های ارزشمند انسانی علمی را از طریق برقراری این مناسبت‌های هم افزایانه به یک سرمایه اجتماعی تبدیل کند؛ وقتی تشکل جان گرفت و دانشگاه‌های مختلف نخبگانی را جذب کردند و آثار علمی مشترک مسئله مندانه آفریدند این مسئله می‌شود جریان سازی بالنده کشف استعداد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ادامه داد: در این نشست از تمامی دانشگاه‌های کشور حضور دارند و امروز این افتخار راداریم که در این مسیر حرکت کنیم؛ به رغم تمامی عظمت پایه‌گذاران ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و ... که قله‌هایی بودند امروز افتخار داریم که نقد ادبی یک جریان بالنده است نه تک‌ستاره‌هایی که ممکن است با افول آن‌ها تبدیل به جریان نشود.

قبادی، عنوان کرد: پیش از انقلاب چند اثر نقد ادبی داشتیم؟ در این مدت به جرئت می‌توان گفت کمتر از پنج کتاب داشته‌ایم؛ امروز در نقد ادبی با مرزهای دانش فاصله کمی داریم. نقد ادبی در کشور به دلیل همین نگاه جمعی و تبدیل شدن تشکل‌ها به سرمایه اجتماعی از بسیاری از دانش‌ها در حوزه علوم انسانی در ایران جلوتر است.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیری از دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر نصرالله امامی عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه، تقدیر شد.

در دومین همایش ملی آسیب‌شناسی درس نامه‌های رشته زبان و ادبیات فارسی دکتر نصرالله امامی از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسن ذوالفقاری از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر قدرت قاسمی پور از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابوالفضل حری از دانشگاه اراک، دکتر قدرت الله طاهری از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سید مهدی زرقانی از دانشگاه فردوس مشهد، دکتر منوچهر جوکار از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی از دانشگاه کردستان و دکتر علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان به ایراد سخنرانی پرداختند.

آدرس کوتاه :