نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح مرکز آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح مرکز آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری