افتتاح ساختمان آزمایشگاه و سایت رایانه دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر

افتتاح ساختمان آزمایشگاه و سایت رایانه دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر


//گزارش تصویری //

افتتاح ساختمان آزمایشگاه و سایت رایانه دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر
عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :