افتتاح رسمی مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان دنشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 2272997

افتتاح رسمی مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان دنشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.