اعلام اسامی برندگان مسابقه پیامکی به مناسبت 15 خرداد

اعلام اسامی برندگان مسابقه پیامکی به مناسبت 15 خرداد


اعلام اسامی برندگان مسابقه پیامکی به مناسبت 15 خرداد

به مناسبت سالروز قیام 15 خرداد، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران مسابقه پیامکی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه برگزار شد.

پس از بررسی پاسخ های ارسالی به سامانه پیامکی این معاونت، به قید قرعه نفرات زیر به عنوان برگزیدگان این مسابقه انتخاب شدند.

شایان ذکر است، برندگان این مسابقه می توانند جهت دریافت جوایز خود به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایند.

2302---0901

7801---0917

5504---0921

5568---0935

6158---0901

3708---0936

2800---0903

2503---0933

6057---0939

3586---0901

8380---0990

7280---0935

4528---0916

0414---0938

8582---0916

9927---0916

3099---0916

9079---0916

0907---0916

5266---0916

7260---0916


آدرس کوتاه :