آشنایی با نکات کاربردی فن بیان در کافه کتاب این هفته دانشگاه

آشنایی با نکات کاربردی فن بیان در کافه کتاب این هفته دانشگاه


آشنایی با نکات کاربردی فن بیان در کافه کتاب این هفته دانشگاه
کافه کتاب این هفته دانشگاه شهید چمران اهواز  با موضوع آشنایی با نکات کاربردی فن بیان"با شرح و بررس کتاب هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان نوشته استفن ای . لوکاس دوشنبه 24 اردیبهشت ماه  ساعت 14-12 در کتابخانه مرکزی طبقه سوم بخش مرجع برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز این نشست با سخنرانی دکتر سیده  بی بی زینب افضلی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی همراه خواهد بود.

در این کتاب می خوانیم کسی که فن فصاحت را آموزش می‌دهد، باید آن را به طور اساسی در قالب مثال ارائه کند. تا آنجایی که امکان داشته در این کتاب سعی شده اصول فن سخنوری را علاوه بر نقل قول پیرامون آن ها، در عمل نشان داده شود. بنابراین، خواننده در این کتاب گلچینی از حکایات و سخنرانی های متعدد را می یابد که دارای نمای تایپی متضادی هستند. همچنین طرح های نطق و نمونه های نطق زیادی وجود دارد. هدف از ارائه همه این ها این است تا دانشجویان بتوانند نحوه تنظیم عبارات با منظور خاص را ببینند. چگونه آن را تحلیل کنند و متناسب با حضار، ارائه دهند، این اندیشه ها و عقاید را چکونه سازماندهی کنند و طرح ها را بسازند، مدارک و استدلال را چگونه ارزیابی کنند و به نحو موثر از گفتار ( زبان) استفاده کنند. کتاب مذکور مهارتهای عملی فن بیان را در 5 بخش و 18 فصل به تفصیل شرح داده است.
آدرس کوتاه :