استادان نمونه، گروه های آموزشی ممتاز و بازنشستگان دانشگاه تجلیل شدند

استادان نمونه، گروه های آموزشی ممتاز و بازنشستگان دانشگاه تجلیل شدند


در آیین دهه سرآمدی آموزش دانشگاه؛

استادان نمونه، گروه های آموزشی ممتاز و بازنشستگان دانشگاه تجلیل شدند

در آیین هفته سرآمدی آموزش که امروز دوشنبه 17 اردیبشهت ماه در دانشگده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، استادان نمونه کشوری این دانشگاه، استادان نمونه دانشگاه، گروه های آموزشی ممتاز و بازنشستگان، تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، اسامی این افراد بدین شرح است:

*گروه های آموزشی ممتاز:

-         دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی در شاخه علوم انسانی

-         دانشکده علوم  گروه فیزیک در شاخه علوم پایه

-         دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات در شاخه کشاورزی و دامپزشکی  

-         دانشکده مهندسی علوم آب گروه سازه های آبی در شاخه مهندسی  

*استادان نمونه کشوری  و نمونه آموزشی کشوری:

-         دکتر منیژه شهنی ییلاق از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  گروه روانشناسی  

-         دکتر سیدمحمود کاشفی پور دزفولی از دانشکده مهندسی علوم آب  گروه سازه های آبی

*استادان بازنشسته دانشکده ها:

-         دکتر نصراله امامی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی    

-         دکتر عبدالمجید حیاتی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

-         دکتر محمود شکیب انصاری از دانشکده الهیات و معارف اسلامی      

-         دکتر محمدعلی حسینی منش از دانشکده الهیات و معارف اسلامی

-         دکتر زاهد بیگدلی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی     

-         دکتر عزیزاله بهشتی  از دانشکده علوم       

-         دکتر محمد کوتی  از دانشکده علوم

-         دکتر علی محمد فروغمند از دانشکده علوم

-         دکتر عباس ترسلی از دانشکده علوم

-         مهندس عبدالخالق قدوسی از دانشکده علوم

-         دکتر هوشنگ پورکاسب دانشکده علوم زمین        

-         دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده از دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر     

-         دکتر  محمد جواد شیخ داودی از دانشکده  کشاورزی     

-         مهندس علیرضا پشم فروش از دانشکده مهندسی        

-         دکتر یزدان مظاهری از دانشکده دامپزشکی       

*لیست استادان نمونه  آموزشی دانشکده ها:

-         دکتر البرز آزرنگ از دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر گروه ریاضی

-         مهندس سمیه طاهری فر از دانشکده علوم ریاضی گروه علوم کامپیوتر

-         مهندس حجت اله سعادت فر از دانشکده هنر شوشتر  گروه نقاشی

-         دکتر سیدمنصور مرعشی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم تربیتی

-         دکتر عباس امان الهی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه مشاوره

-         دکتر منوچهر جوکار از دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

-         دکتر مسعود نذری دوست از دانشکده زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فرانسه

-         آقای مهدی حیاتی گروه معارف

-         دکتر مرتضی زرگر شوشتری دانشکده علوم گروه فیزیک

-          دکتر سعادت رستگارزاده دانشکده علوم گروه شیمی

-         دکتر حمید گله داری دانشکده علوم گروه زیست شناسی

-         دکتر فرج اله رحیمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه مدیریت 

-         دکتر سیدعزیز آرمن اقتصاد و علوم اجتماعی کروه اقتصاد

-         دکتر محمد نوروزی اقتصاد و علوم اجتماعی گروه حقوق

-         دکتر عبدالنبی کوثریان دانشکده مهندسی گروه برق

-         دکتر محمدابراهیم مظهری دانشکده مهندسی گروه معماری

-         دکتر مرتضی بهبهانی نژاد دانشکده مهندسی گروه مکانیک

-         دکتر مهدی خراسانیان دانشکده مهندسی گروه مواد

-         دکتر هوشنگ پورکاسب دانشکده علوم زمین گروه زمین شناسی

-         دکتر محمدعلی فیروزی دانشکده علوم زمین گروه جغرافیا

-         دکتر صدیقه حیدری نژاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه مدیریت برنامه ریزی ورزشی

-         دکتر محمدحسین گنجی دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

-         دکتر موسی مسکرباشی دانشکده کشاورزی گروه فیزیولوژی گیاهی

-         دکتر اسمعیل خالقی دانشکده کشاورزی گروه باغبانی

-         دکتر معصومه ضیایی دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی

-         دکتر رحیم پیغان دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی

-         دکتر مسعود قربانپور دانشکده دامپزشکی گروه پاتوبیولوژی

-         دکتر کاوه خزائیل دانشکده دامپزشکی گروه علوم پایه

-         دکتر عبدعلی ناصری دانشکده علوم آب گروه آبیاری و زهکشی

در پایان این آیین با اهدای هدایایی از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.

آدرس کوتاه :