اسامی برگزیدگان انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 3721155

اسامی برگزیدگان انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهوازاسامی برگزیدگان انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

در انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز که 30 آبان ماه امسال در دانشکده علوم برگزار شد، افراد زیر به ترتیب آرا به عنوان هیئت اجرایی انجمن انتخاب شدند.

1. دکتر مهناز کسمتی، عضو اصلی

2.مهندس شاهین آرپناهی، عضو اصلی

3.دکتر محمدتقی رونق، عضو اصلی

4.دکتر سید محمدمهدی روحانی، عضو اصلی

5.مهندس مجید عباد، عضو اصلی

6.دکتر پیمان کاظمی نژاد، عضو اصلی

7.مهندس احمد مطیعی، عضو اصلی

8. خانم زهرا محمدیان، عضو علی‌البدل

9.مهندس احسان غریب رضا، عضو علی‌البدل

10. دکتر مریم هواخور، بازرس اصلی

11.مهندس نوید قائدی، بازرس علی‌البدل

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.