نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختلال در شبکه و سامانه های دانشگاه

اختلال در شبکه و سامانه های دانشگاه


اختلال در شبکه و سامانه های دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه کاربران می رساند  روند نگهداری و پشتیبانی سالیانه زیرساخت شبکه و سرورهای دانشگاه در هفته جاری در جریان است. بر این اساس، از تاریخ 97/5/20 تا پایان هفته جاری شاهد اختلالاتی در بخش شبکه و زیر ساخت فناوری اطلاعات دانشگاه خواهیم بود. پایان این عملیات به اطلاع خواهد رسید