اجرای طرح تب سنجی در ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 4439031

اجرای طرح تب سنجی در ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهوازاجرای طرح تب سنجی در ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.