ابقاء و انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

ابقاء و انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز


ابقاء و انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر علی رودبار شجاعی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی حسابداری این دانشکده منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 8 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی حسابداری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی منصوب می‌گردید.

همچنین در حکمی دیگر از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر آل طاها عضو هیئت‌علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی این دانشکده ابقاء شد.

در متن این حکم آمده است؛

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 8 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزی از تاریخ 1396/11/14 به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ابقاء می‌گردید.

آدرس کوتاه :