سمینار هفته پژوهش

ردیف

روز

دانشکده

موضوع

ارائه دهنده

سازمان

ساعت

مکان

1

شنبه 97/9/24

ادبیات

 ترجمه در ایران معاصر: ابزار استعمار یا اسباب استعلا؟

دکتر امام

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:00

تالار قیصر امین پور

2

شنبه 97/9/24

ادبیات

خشونت واژگانی در زبان مردان و زنان ایرانی

دکتر جان نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:00

تالار قیصر امین پور

3

یکشنبه97/09/25

ادبیات

جایگاه و چالش های علم جغرافیا در دانشگاه نسل سوم

دکتر فیروزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

09:00

تالار قیصر امین پور

4

یکشنبه97/09/25

ادبیات

La Cathédrale Moyen Ageuse de Balbec; Une Poétique Romanesque de Roland Barthes

دکتر فلاح نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:00

تالار خلیج فارس

5

یکشنبه97/09/25

ادبیات

کارگاه بشنویم تا شنیده شویم

دکتر افضلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:00

تالار قیصر امین پور

6

یکشنبه97/09/25

ادبیات

 کارگاه نهشت پیشگیرانه یا ناپیشگیرانه جمعیت بر زمین

دکتر رضایی جعفری

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:00

تالار خلیج فارس

7

سه شنبه97/09/27

ادبیات

کارگاه: مبانی و ریشه های مشروعیت شاه در دوران اشکانی

دکتر نادری

دانشگاه شهید چمران اهواز

8:30-9:30

تالار قیصر امین پور

8

سه شنبه97/09/27

ادبیات

کارگاه: محوطه های تاریخ خوزستان با تاکید بر تاریخ اقتصادی دوره های میانه

دکتر بحرانی پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

9:30 - 10:30

تالار قیصر امین پور

9

سه شنبه97/09/27

ادبیات

کارگاه: ویژگی ها شهر در اروپا از دوره باستان تا دوره جدید

دکتر علی قاسمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

9:30 - 10:30

تالار قیصر امین پور

10

سه شنبه97/09/27

ادبیات

کارگاه: بررسی رویکردهای نوین در تحلیل سقوط آندلس

دکتر جمال رزمجو

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:30 - 11:30

تالار قیصر امین پور

11

سه شنبه97/09/27

ادبیات

کارگاه: احزاب سیاسی ایران در جنگ جهانی اول

دکتر ورفی نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:30 - 12:30

تالار قیصر امین پور

12

سه شنبه97/09/27

ادبیات

نشست گروه جغرافیا با شهرداری

*

*

10:00

تالار خلیج فارس

13

چهار شنبه 97/9/28

ادبیات

 کارگاه لغزش­های زبانی و نگارشی در متون علمی

دکتر صالحی مازندرانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:00

تالار قیصر امین پور

14

چهار شنبه 97/9/28

ادبیات

Non-natives could be better teachers of English

دکتر امام

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:00

تالار خلیج فارس

15

چهار شنبه 97/9/28

ادبیات

کرسی ترویجی بررسی تطبیقی ادبیات جنگ در آثار قیصر امین­پور

دکتر زینب افضلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:00

سالن ریاست دانشکده

16

شنبه 97/9/24

اقتصاد

روش کیفی و تحولات آن

آقای سجاد بهمنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

11 - 12

سالن سمینار دانشکده

17

یکشنبه97/09/25

اقتصاد

انقلاب  و جمعیت

آقای دکتر ملتفت

دانشگاه شهید چمران اهواز

14 - 16

سالن سمینار دانشکده

18

دوشنبه97/09/26

اقتصاد

بررسی توزیع درآمد وفقر در 50سال گذشته

آقای دکتر اندایش

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30 - 13:30

سالن سمینار دانشکده

19

سه شنبه97/09/27

اقتصاد

شاد زیستن

خانم مرضیه شهریاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 - 11

سالن سمینار دانشکده

20

شنبه 97/9/24

اقتصاد

آموزش نگارش صحیح و سریع مقالت علمی به منظور چاپ در کنفرانس ها و مجلات علمی

آقای محمد سرایی

اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر

9 - 10

سالن سمینار دانشکده

21

یکشنبه97/09/25

اقتصاد

مروری برمفاهیم اولیه مدل های تعادلی پویای تصادفی

آقای دکتر یوسف الباجی

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

9 - 9:45

سالن سمینار دانشکده

22

یکشنبه97/09/25

اقتصاد

وضعیت بانک های استان خوزستان

آقای حمید صالحی

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

10 - 10:45

سالن سمینار دانشکده

23

دوشنبه97/09/26

اقتصاد

تحلیل اقتصادی تحریم های سال 1397

آقای ترحمی خراسانی-بهمنی -

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

9 - 9:45

سالن سمینار دانشکده

24

دوشنبه97/09/26

اقتصاد

معضلات اجتماعی حوزه مطالعات ناجا

سرهنگ حکیم عبداللهی

فرماندهی نیروی انتظامی

10 - 10:45

سالن سمینار دانشکده

25

دوشنبه97/09/26

اقتصاد

تورم از ادعا تا واقعیت(واکاوی تورم در ایران واستان خوزستان)

آقای ترحمی-خراسانی-بهمنی

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

11 - 11:45

سالن سمینار دانشکده

26

سه شنبه97/09/27

اقتصاد

اشتغال از طریق تشکیل تعاونی

آقای بهزاد خلفی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

11:15 - 12:15

سالن سمینار دانشکده

27

سه شنبه97/09/27

اقتصاد

شاخص فلاکت اقتصادی(تبیین عملکرد استان خوزستان و ایران)

آقای ترحمی-خراسانی-بهمنی

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

12:30 - 13:30

سالن سمینار دانشکده

28

یکشنبه97/09/25

الهیات و معارف اسلامی

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

دکترعلی محمد حسین زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

8--10

تالار غدیر دانشکده

29

یکشنبه97/09/25

الهیات و معارف اسلامی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک پژوهش در علوم اسلامی

دکتر حامد خانی

دانشگاه گرگان

13--16

تالار غدیر دانشکده

30

دوشنبه97/09/26

الهیات و معارف اسلامی

کرسی ترویجی :بازخوانی اصل هشتم قانون اساسی با توجه به تجربیات انقلاب اسلامی

دکتر عبدالحسین رضائی راد

دانشگاه شهید چمران اهواز

10--12

تالار غدیر دانشکده

31

دوشنبه97/09/26

الهیات و معارف اسلامی

کارگاه آموزشی افق های پیش روی رشته فقه و مبانی حقوق

دکتر محمد رضا حمیدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30--14

تالار غدیر دانشکده

32

سه شنبه97/09/27

الهیات و معارف اسلامی

کارگاه آموزشی تحدیدات الادب المقارن، المدرسه الالسلافیه«الروسیه» چالش های ادبیات تطبیقی، مکتب سلافی «روسی»

دکتر نعیم عموری

دانشگاه شهید چمران اهواز

10--12

تالار غدیر دانشکده

33

سه شنبه97/09/27

الهیات و معارف اسلامی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

دکتر نانسی ساکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30--14

تالار غدیر دانشکده

34

شنبه 97/9/24

دامپزشکی

نظام های رتبه بندی دانشگاه­ها و تحلیل وضعیت دانشکده دامپزشکی از نظر پژوهشی در دانشگاه

دکتر محمدحسین راضی جلالی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سالن شورای دانشکده

35

یکشنبه97/09/25

دامپزشکی

نگاهی کلی بر کدهای اخلاق در پژوهش بر روی آزمودنی های حیوانی و روند دریافت کد از کمیته اخلاق در دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حسین حمیدی نجات

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

آمفی تئاتر دانشکده

36

دوشنبه97/09/26

دامپزشکی

کاربرد ترکیبات فلورسانس در تشخیص تنش اکسیداتیو

دکتر سیدرضا فاطمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سالن شورای دانشکده

37

سه شنبه97/09/27

دامپزشکی

بررسی علل تلفات گله های گوشتی استان خوزستان

دکتر بهمن جوشن

اداره کل دامپزشکی

12:30

سالن شورای دانشکده

38

سه شنبه97/09/27

دامپزشکی

بررسی علل تلفات کپور ماهیان در مزارع ماهیان گرمابی

دکتر سیامک مکی نیا

اداره کل دامپزشکی

13:30

سالن شورای دانشکده

39

سه شنبه97/09/27

دامپزشکی

سیمای شیلات خوزستان، فرصت­ها و چالش­ها

دکتر نبی اله خون میرزایی

اداره کل شیلات استان

14:30

سالن شورای دانشکده

40

چهار شنبه 97/9/28

دامپزشکی

بهداشت و ایمنی محیط کار

دکتر محمد جواهریان

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

آمفی تئاتر دانشکده

41

چهار شنبه 97/9/28

دامپزشکی

میزگرد: آشنایی با اصول تغذیه ای و بهداشتی در مصرف آبزیان عرضه شده در استان خوزستان

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:00

آمفی تئاتر دانشکده

42

چهار شنبه 97/9/28

دامپزشکی

کارگاه: پیوند پوست در دامپزشکی

دکتر سروش سابیزا

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:00

کلاس کتابخانه دانشکده

43

چهار شنبه 97/9/28

دامپزشکی

کارگاه روش های ایجاد مدل بیماری آلزایمر در موش های آزمایشگاهی و متدهای سنجش آن

دکتر زهره قطب الدین

دانشگاه شهید چمران اهواز

10:00

کلاس کتابخانه دانشکده

44

شنبه 97/9/24

کشاورزی

بررسی روش های آبیاری و نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

حدیث عموری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 11:40-11:20

سمعی بصری 1

45

شنبه 97/9/24

کشاورزی

گرد آوری و بررسی پژوهش های اخیر بر روی تعدادی از گیاهان فصلی خوزستان

مهدیس عشقی

دانشگاه شهید چمران اهواز

  12:00-11:40

سمعی بصری 1

46

شنبه 97/9/24

کشاورزی

گزارش فرصت مطالعاتی کشور استرالیا

دکتر محمد حسن مرتضوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 12:30-12:00

سمعی بصری 1

47

شنبه 97/9/24

کشاورزی

چشم انداز صنعت گل ایران

دکتر مهرانگیز چهرازی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:00- 12:30

سمعی بصری 1

48

شنبه 97/9/24

کشاورزی

کشاورزی در خوزستان : قابلیت ها ، فرصت ها ، توانمندیهای پژوهشی و نیازها

مهندس کیخون چنگلوایی

 سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

13:30-13:00

آمفی تئاتر

49

شنبه 97/9/24

کشاورزی

بررسی قابلیت جذب روغن های طبیعی توسط بافت گیاهی

لادن کیانی کیا

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:20- 14:00

سمعی بصری 1

50

شنبه 97/9/24

کشاورزی

اثر کفشدوزک نفوس Nephus arculata بر روی شپشک های آرد آلود

سنا ء صباحی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:20-12:00

سمعی بصری 2

51

شنبه 97/9/24

کشاورزی

بررسی اثر حلقه برداری بر کیفیت محصولات باغبانی

سارا داوودی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:40-14:20

سمعی بصری 1

52

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

بررسی میزان تصاعد گازهای گلخانه ای(CO2,CH4,N2O) در محیط های مختلف

فریده یاراحمدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:50 - 11:30

سمعی بصری 1

53

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

بررسی کارایی طیف سنجی در نقشه برداری رقومی

فاطمه رحمتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:10-11:50

سمعی بصری 1

54

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

بررسی راهکارهای مدیریت و حفاظت خاک در مهار بحران گرد و غبار

نسیم صحرایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30- 12:10

سمعی بصری 1

55

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

زغال زیستی و کاربرد آن در کشاورزی

ولید حسین پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:50-12:30

سمعی بصری 1

56

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

هیدروژن و کاربرد آن در کشاورزی

مریم قهریه

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:10 – 12:50

سمعی بصری 1

57

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

کاربرد بیوچار در حذف آلودگی فلزات سنگین

زهرا غلامی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30-13:10

سمعی بصری 1

58

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

تجزیه بیولوژیکی هیدروکربنهای نفتی و تاثیر این ترکیبات بر منالیت فسفاتهای خاک

فرشته هاشمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:50- 13:30

سمعی بصری 1

59

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

حذف فلزات سنگین توسط میکروارگانیسم ها

فروزان رضایی نسب

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:10- 13:50

سمعی بصری 1

60

یکشنبه97/09/25

کشاورزی

مقایسه پساب تصفیه شده و غیر تصفیه بیولوژیک شیمیایی

پروا بندانی

مرکز تحقیقات کشاورزی

14:30-14:10

سمعی بصری 1

61

دوشنبه97/09/26

کشاورزی

آشنایی با فلور استان خوزستان

دکتر مهری دیناروند

مرکز تحقیقات کشاورزی

13:00-12:30

سمعی بصری 1

62

دوشنبه97/09/26

کشاورزی

آسیب شناسی مکانیزاسیون تهیه زمین و کاشت گندم در جنوب خوزستان

دکتر جعفر حبیبی اصل

مرکز تحقیقات کشاورزی

13:30-13:00

آمفی تئاتر

63

دوشنبه97/09/26

کشاورزی

استراتژی های کاهش تولید گازهای گلخانه ای در مزارع برنج استان خوزستان

دکتر عبدالعلی گیلانی

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

14:00-13:30

آمفی تئاتر

64

دوشنبه97/09/26

کشاورزی

تحقیق و پژوهش در کشاورزی ، ضرورتی در تولید پایدار و توسعه اقتصادی

دکتر حسن حمدی

سازمان محیط زیست استان خوزستان

12:30-12:00

آمفی تئاتر

65

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

چالش های محیط زیست در کشاورزی

مهندس احمد رضا لاهیجان زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:00-12:30

آمفی تئاتر

66

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

لزوم افزایش دقت در آزمایشات کشاورزی ( بررسی روشهای اجرایی )

دکتر موسی مسگرباشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30-13:00

آمفی تئاتر

67

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

اثر علف کشها بر حلالیت فلزات سنگین 

دکتر علی منصفی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:00-13:30

سمعی بصری 1

68

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

نقش مهندسی زراعت در تولید بیودیزل و کاهش آلاینده های هوا

شهاب زارعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 11:40-11:20

سمعی بصری 1

69

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

معرفی گیاه کینوا در راستای افزایش امنیت غذایی

سمیرا خدادادی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:00-11:40

سمعی بصری 1

70

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

مروری بر انواع تحلیل تقابل خاک و چرخ به روش های عددی

مهرگان دولتی میله سرا

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:20-12:00

سمعی بصری 1

71

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

بررسی تولید بیوگاز از باگاس با استفاده از بیو راکتورهای مختلف

اعظم طادی بنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:40-12:20

سمعی بصری 2

72

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

روش های تخمین مسافت با پردازش تصویر

مریم شانه سازان

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:00-12:40

سمعی بصری 2

73

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

تولید بیوگاز از فاضلاب

سیده نرگس نوری

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:20-13:00

سمعی بصری 2

74

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

چیلرهای جذبی خورشیدی

مرضیه  طبیبی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:40- 13:20

سمعی بصری 2

75

سه شنبه97/09/27

کشاورزی

کمباین کاه کوب، مزایا و مشکلات

حسین امیری

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:00-13:40

سمعی بصری 2

76

چهار شنبه 97/9/28

کشاورزی

آشنایی با تکنیک های زمان بندی پروژه (مدل های شبکه ای)

دکتر نسیم منجزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30-12:00

سمعی بصری 2

77

چهار شنبه 97/9/28

کشاورزی

داده کاوی در کشاورزی

دکتر نسیم منجزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:00-12:30

سمعی بصری 1

78

چهار شنبه 97/9/28

کشاورزی

امکان سنجی پایش لحظه ای مراحل تولید کریستال شکر

صدیقه شمسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30-13:00

سمعی بصری1

79

چهار شنبه 97/9/28

کشاورزی

مروری بر کاربرد امواج پر قدرت فرا صوت در صنعت غذا با تاکید بر فعالیت میکرو ارگانیسم ها

یاسمن ده محسن

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:40-13:20

سمعی بصری 1

80

چهار شنبه 97/9/28

کشاورزی

بررسی واحدهای شالیکوبی شهرستان شوشتر

یونس دیلمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:00-13:40

سمعی بصری 1

81

چهار شنبه 97/9/28

کشاورزی

استفاده از خلاء در نگهداری محصولات کشاورزی

محمدرضا فلاح پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:20-14:00

سمعی بصری 1

82

شنبه 97/9/24

علوم

تغذیه سالم

آقای دکتر مجید محمد شاهی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12 - 14

تالار فناوری

83

شنبه 97/9/24

علوم

لیزرهای CPA:  موضوع جایزه نوبل سال 2018 فیزیک و نقش آن ها در پدیده های فیزیک لیزر میدان قوی

آقای دکتر محمد صباییان

دانشگاه شهید چمران اهواز

14 - 16

تالار دانش

84

یکشنبه97/09/25

علوم

تفکری متفاوت (ایده پردازی)

خانم دکتر فریبا حیدری زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:30 - 13

تالار فناوری

85

دوشنبه97/09/26

علوم

ایمنی در آزمایشگاه

آقای دکتر حسین حمادی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14 - 16

تالار بینش

86

سه شنبه97/09/27

علوم

از ایده تا ثروت (جنبه های کارآفرینی و اشتغال زایی در علوم زیستی)

خانم دکتر اشرف جزایری

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 - 11:30

تالار دانش

87

سه شنبه97/09/27

علوم

اخلاق در پژوهش

خانم دکتر ناهید پوررضا

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:30 - 13

تالار فناوری

88

سه شنبه97/09/27

علوم

آشنایی با فوتونیک

خانم دکتر فاطمه مطرودی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14 - 16

تالار فناوری

89

چهار شنبه 97/9/28

علوم

مهندسی پلاسما و کاربردهای آن

آقای دکتر امیر محمد احدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 - 12

تالار دانش

90

چهار شنبه 97/9/28

علوم

فیزیوتراپی در آسیب های اسکلتی -عضلانی شغلی

سرکار خانم لادن رحیم زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

13 - 14

تالار فناوری

91

شنبه 97/9/24

علوم

بررسی معضل روبه رشد آلودگی های دریایی با تاکید بر آلودگی های نفتی و پلاستیکی

مهندس صادق پیری

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

10 - 12

تالار دانش

92

چهار شنبه 97/9/28

علوم

آشنایی با شرکت پتروشیمی شهید  تندگویان

مهندس رامبد صفویان

شرکت پتروشیمی تندگویان

11 - 12

تالار فناوری

93

شنبه 97/9/24

علوم تربیتی

کارگاه ارتباط با جامعه: برنامه گروه مشاوره برای مشاوره تحصیلی به دانش آموزان پیش دانشگاهی از نواحی مختلف (برای خانم ها)

دکتر منصور سودانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

8--12

تالار دکتر پاک سرشت

94

شنبه 97/9/24

علوم تربیتی

کارگاه ارتباط با جامعه: برنامه گروه مشاوره برای مشاوره تحصیلی به دانش آموزان پیش دانشگاهی از نواحی مختلف (برای آقایان)

دکتر منصور سودانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

18 - 14

تالالر دکتر پاک سرشت

95

شنبه 97/9/24

علوم تربیتی

کارگاه ایجاد پروفایل های پژوهشی ویژه اساتید دانشگاه شامل: 1-Google scholar2-Research Gate3-Microsoft Academic Research4-Orcid

دکتر فریده عصاره

دانشگاه شهید چمران اهواز

14 - 12:30

مرکز کامپیوتر 1

96

دوشنبه97/09/26

علوم تربیتی

کارگاه دسترسی آزاد به اطلاعات

دکتر منصور کوهی رستمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30-14

مرکز کامپیوتر 2

97

دوشنبه97/09/26

علوم تربیتی

جامعه شناسی کتاب و خواندن در ایران

دکتر منصور کوهی رستمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

9--10

تالار دکتر پاک سرشت

98

دوشنبه97/09/26

علوم تربیتی

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت روانی و کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی شهر اهواز

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30- 13:15

تالار دکتر پاک سرشت

99

دوشنبه97/09/26

علوم تربیتی

درست نویسی، ساده نویسی و زیبا نویسی در زبان پارسی

محمدرضا شکاری دانشجوی دکتری علم اطلاعات

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:15-15:15

تالار دکتر پاک سرشت

100

سه شنبه97/09/27

علوم تربیتی

نوروسایکولوژی لیبراسم جنسی (ارائه کرسی ترویجی)

دکتر سیدعلی مرعشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 - 8:30

تالار دکتر پاک سرشت

101

سه شنبه97/09/27

علوم تربیتی

کارگاه شایستگی های فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی جهت جذب در بازار کار

دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی ورودی 97

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:30 - 10

تالار دکتر پاک سرشت

102

سه شنبه97/09/27

علوم تربیتی

کارگاه طراحی پرسشنامه الکترونیکی ویژه اعضای هیأت علمی علوم انسانی

دکتر غلامحسین رحیمی دوست

دانشگاه شهید چمران اهواز

11:30- 13

مرکز کامپیوتر 1

103

سه شنبه97/09/27

علوم تربیتی

SPSS کارگاه مقدماتی و پیشرفته ویژه دانشجویان

فریده کعب عمیر دانشجوی دکتری علم اطلاعات

دانشگاه شهید چمران اهواز

14

مرکز کامپیوتر 2

104

سه شنبه97/09/27

علوم تربیتی

کارگاه کارکرد و کاربرد فنآوری اطلاعات در پژوهش: فرصت ها و چالش ها

دکتر محمدحسن عظیمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14

تالار دکتر پاک سرشت

105

چهار شنبه 97/9/28

علوم تربیتی

کارگاه سیر تحولات رشته علم اطلاعات دانش شناسی و ضرورت های حال و آینده

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دانشگاه شهید چمران اهواز

10

تالار دکتر پاک سرشت

106

چهار شنبه 97/9/28

علوم تربیتی

کارگاه یک ابتکار تربیتی یا مصداق جدایی آموزش از پرورش (ارائه کرسی ترویجی)

دکتر بیرمی پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

13

تالار دکتر پاک سرشت

107

شنبه 97/9/24

علوم ریاضی و کامپیوتر

کارگاه" آشنایی با نرم افزار بهینه سازی GAMS "

قاسم نجفی کاج آباد

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سالن خوارزمی دانشکده

108

یکشنبه97/09/25

علوم ریاضی و کامپیوتر

Rough set theory

پرفسور یانگ بی جوون

دانشگاه Gyeong sang national university کشور کره جنوبی

09:15

سالن خوارزمی دانشکده

109

شنبه 97/9/24

علوم زمین

بررسی وجود آب در سیار مریخ

دکتر اکبر حیدری

دانشگاه شهید چمران اهواز

11

سایت دانشکده

110

شنبه 97/9/24

علوم زمین

معرفی روش گاز، خاک (Soil Gas) به عنوان روش نوین اکتشافی

عباس مراونه

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سایت دانشکده

111

شنبه 97/9/24

علوم زمین

پیش­بینی فشار منفذی بوسیله نمودارهای چاه­پیمایی

محمود سگوربراوری

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30

سایت دانشکده

112

یکشنبه97/09/25

علوم زمین

مروری بر زمین ساخت نمک زاگرس

سید یوسف موسوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

10

سایت دانشکده

113

یکشنبه97/09/25

علوم زمین

جستجوی پیشرفته مقالات علمی با تاکید بر پایگاه­های اطلاعاتی در علوم­زمین

سید رسول سید علی

دانشگاه شهید چمران اهواز

11

سایت دانشکده

114

یکشنبه97/09/25

علوم زمین

اصول و کاربرد تداخل­سنجی راداری در علوم­زمین

راضیه کریمیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سایت دانشکده

115

دوشنبه97/09/26

علوم زمین

بررسی رفتار عناصر نادر خاکی در کان­سنگ  مس پورفیری سرکوه کرمان

میلاد طاهری

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سایت دانشکده

116

دوشنبه97/09/26

علوم زمین

تبیین کانسارهای پورفیری (مطالعه موردی  معدن سریدون)

عارف فطیسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30

سایت دانشکده

117

سه شنبه97/09/27

علوم زمین

وضعیت لرزه خیزی منطقه گوریه(جنوب­غرب شوشتر)

فاطمه هوشمند

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سایت دانشکده

118

سه شنبه97/09/27

علوم زمین

روش­های تعیین حریم خطر زمین لرزه محدوده گسلش

مرضیه کیانی نژاد

سازمان زمین شناسی استان

13:30

سایت دانشکده

119

چهار شنبه 97/9/28

علوم زمین

مخاطرات طبیعی زمین شناسی در استان خوزستان

مهندس علی اژدری

سازمان زمین شناسی استان

10

سایت دانشکده

120

چهار شنبه 97/9/28

علوم زمین

بررسی علل تشدید طوفانهای گرد و غبار در استان خوزستان با نگاهی ویژه بر نقش عوامل انسانی

مهندس علی اژدری

دانشگاه شهید چمران اهواز

11

سایت دانشکده

121

چهار شنبه 97/9/28

علوم زمین

مدل­سازی ایستاتیک مخازن نفت و گاز برای شکستگی­ها

مجتبی نوروزی نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

12:30

سایت دانشکده

122

یکشنبه97/09/25

علوم زمین

بررسی وضعیت فرسایش محدوده چغازنبیل

دکتر عادل ساکی

مشترک با میراث فرهنگی شوش

13:30

سایت دانشکده

123

دوشنبه97/09/26

علوم زمین

کارگاه ENDNOTE

دکتر سیدساجدین موسوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:30

سایت دانشکده

124

سه شنبه97/09/27

علوم زمین

کارگاه ENDNOTE

دکتر سیدساجدین موسوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

14:30

سایت دانشکده

125

سه شنبه97/09/27

علوم زمین

تهیه نقشه با استفاده از پهپاد و سیستم تعیین موقعیت جهانی

دکتر مصطفی کابلی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

10

سایت دانشکده

126

شنبه 97/9/24

علوم ورزشی

سیر تحولی نظریات اخیر یادگیری حرکتی و مقدماتی بر سیستم های پویا

سارا افتاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30 - 12

سالن سمینار دانشکده

127

یکشنبه97/09/25

علوم ورزشی

آموزش مقاله نویسی در علوم ورزشی

دکتر صائمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13:30 - 12

سالن سمینار دانشکده

128

دوشنبه97/09/26

علوم ورزشی

تناسب اندام با متد مزاج شناسی از منظر طب سنتی

مرتصی حسین زاده و فریبرز اسدی

دانشگاه علوم پزشکی

13:30 - 12

سالن سمینار دانشکده

129

سه شنبه97/09/27

علوم ورزشی

جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی

کلثوم حیدری

اداه کل ورزش و جوانان استان خوزستان

13:30 - 12

سالن سمینار دانشکده

130

چهار شنبه 97/9/28

علوم ورزشی

نیاز سنجی اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان

الهام ناصری مقدم

اداه کل ورزش و جوانان استان خوزستان

13:30 - 12

سالن سمینار دانشکده

131

شنبه 97/9/24

مهندسی علوم آب

معرفی مجلات JCR و انتقال تجربیات اعضای هیأت علمی در خصوص تدوین مقالات JCR

دکتر منوچهر فتحی مقدم، دکتر سید محمود کاشفی پور، خانم آتوسا کوچک

دانشگاه شهید چمران اهواز

8:30 تا 10

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی علوم آب

132

شنبه 97/9/24

مهندسی علوم آب

بررسی نشت از سدهای خاکی

دکتر مهدی دریایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 تا 12

سالن اجتماعات دانشکده

133

شنبه 97/9/24

مهندسی علوم آب

توسعه پایدار مدیریت محیط زیست

دکتر احمد فتحی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13 تا 15

سالن اجتماعات دانشکده

134

یکشنبه97/09/25

مهندسی علوم آب

بررسی اثر جت های ریزشی سنگین بر آبشستگی محیط پیرامون

دکتر جواد احدیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

8:30 تا 10

سالن اجتماعات دانشکده

135

یکشنبه97/09/25

مهندسی علوم آب

استفاده از زه آب های نیشکر در مهار و کنترل ریزگردها

دکتر عبدعلی ناصری

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 تا 12

سالن اجتماعات دانشکده

136

یکشنبه97/09/25

مهندسی علوم آب

آشنایی با ابزار دقیق هیدرولیک رسوب

دکتر مهدی زینی وند

دانشگاه شهید چمران اهواز

13 تا 15

آزمایشگاه مرکز رسوب سازمان آب و برق خوزستان

137

سه شنبه97/09/27

مهندسی علوم آب

نمک زدایی

دکتر پروانه تیشه زن

دانشگاه شهید چمران اهواز

8:30 تا 10

سالن اجتماعات دانشکده

138

سه شنبه97/09/27

مهندسی علوم آب

روش های کنترل رسوب در حوضچه های آبریز و آبراهه ها

دکتر محمد بهرامی یاراحمدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

10 تا 12

سالن اجتماعات دانشکده

139

سه شنبه97/09/27

مهندسی علوم آب

کاربرد نرم افزار Grade Plane در تسطیح اراضی پروژه های آبیاری و زهکشی

دکتر امیر سلطانی محمدی، مهندس سید مرتضی مرادیان­وفایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13 تا 15

مرکز کامپیوتر دانشکده

140

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی علوم آب

بررسی کم آبیاری با استفاده از دستگاه waterbox

دکتر محمد الباجی، مهندس مجتبی احمدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

8:30 تا 10

سالن اجتماعات دانشکده

141

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی علوم آب

سمینار بهره برداری از پیش بینی های عددی هواشناسی در مدیریت منابع آب از تئوری تا عمل

دکتر علی شهبازی

سازمان آب و برق خوزستان

10 تا 12

سالن اجتماعات دانشکده

142

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی علوم آب

مدیریت کم آبیاری با تلفیق بیوچار یا مالچ

دکتر محمد الباجی، مهندس لمیا نیسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

13 تا 15

سالن سمینار دانشکده

143

دوشنبه97/09/26

مهندسی علوم آب

نشست سد گتوند

اعضای پنل: دکتر مهدی قمشی، دکتر حیدر زارعی، دکتر احمد جعفری، دکتر علی محمد آخوندعلی، مهندس احمد کاووسی، نماینده شرکت مهاب قدس، دکتر کاشفی پور

دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

15 تا 18

آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

144

سه شنبه97/09/27

مهندسی علوم آب

نشست هم اندیشی نوآوری، ایده پردازی و کارآفرینی در چالش های آب

پنل نشست شامل مدیر پنل: دکتر محسن قمشی-اعضای پنل: دکتر مهدی قمشی، دکتر حسونی زاده، دکتر ظهرابی، دکتر میرزایی، دکتر حقیقی، دکتر مختاری، دکتر حیدری ارجلو، مهندس خدابخشی، مهندس لشکری

کمیته منطقه آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

15 تا 18

آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

145

چهارشنبه 97/9/28

مهندسی علوم آب

ارائه اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب اهواز

محمدعلی معتمدی، سید ابراهیم عبداله زاده، علیرضا حسونی زاده، مرضیه دُرآبی، لیلا حیاتی

شرکت آب و فاضلاب اهواز

15 تا 18

سالن اجتماعات دانشکده مهندسی علوم آب

146

شنبه 97/9/24

مهندسی

بررسی امکان افزودن آب بازیافتی از سیستم دیواترینگ به آب خام برداشتی در فرآیند تولید و ارسال آب صنعتی و آب نرم در واحد تصفیه خانه آب فولاد خوزستان

مهندس کاظم رحیمی

شرکت فولاد خوزستان

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

147

شنبه 97/9/24

مهندسی

شناسایی پوشش محافظ الکترودهای گرافیتی کوره های قوسی ذوب فولاد

مهندس کامران طاهر

شرکت فولاد خوزستان

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

148

شنبه 97/9/24

مهندسی

بررسی پوششهای مقاوم به خوردگی و سایش با تکنولوژی های نوین

مهندس کامران طاهر

شرکت فولاد خوزستان

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

149

شنبه 97/9/24

مهندسی

نیازهای پژوهشی (حوزه ها)، چالش ها و راههای ارتباطی با فولاد خوزستان

مهندس ابراهیم دادرس

شرکت فولاد خوزستان

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

150

یکشنبه97/09/25

مهندسی

استراتژی های پیاده سازی تله عسل و مقاوم سازی آن در برابر حملات

دکتر محمود نادران

مرکز آگاهی، پشتیبانی و امداد رسانی رایانه ای (APA) دانشگاه

10 - 12

سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه

151

یکشنبه97/09/25

مهندسی

شبیه سازی دینامیکی تهاجم زودهنگام گازی به کمک گزارش خوانی عملیات حفاری

شرکت ملی حفاری ایران

مهندس مصطفی صداقت زاده

10 - 11

کلاس 108 دانشکده

152

یکشنبه97/09/25

مهندسی

حوزه های پژوهشی اکوتوریسم با تاکید بر اکولاژها

ادار کل میراث فرهنگی استان

مهندس آذردخت نوذری

10 - 11

کلاس 107 دانشکده

153

یکشنبه97/09/25

مهندسی

نشست تخصصی معرفی ظرفیت های پژوهشی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

ادار کل میراث فرهنگی استان

مهندس عاطفه رشنویی

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

154

یکشنبه97/09/25

مهندسی

ادار کل میراث فرهنگی استان

مهندس مهرنوش زاده دباغ

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

155

یکشنبه97/09/25

مهندسی

اعلام نیازهای پژوهشی سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز

سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز

مهندس عوفی طائی

11 - 12

کلاس 107 دانشکده

156

یکشنبه97/09/25

مهندسی

سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز

مهندس غزال دقیقی

11 - 12

کلاس 107 دانشکده

157

یکشنبه97/09/25

مهندسی

کارگاه آشنایی با نرم افزار  TRANSIS

انجمن مهندسان مکانیک ایران- شعبه خوزستان

مهندس سمیرا اسدیان

11 - 12:30

کلاس 108 دانشکده

158

یکشنبه97/09/25

مهندسی

آنچه یک مهندس برای ورود به صنعت باید بداند

انجمن مهندسان مکانیک ایران- شعبه خوزستان ؛ خانه مهندسان جوان؛ انجمن مهندسین برق؛ الکترونیک شاخه خوزستان

دکتر ابراهیم حاجی دولو

12:30 - 14

کلاس 108 دانشکده

159

دوشنبه97/09/26

مهندسی

شرایط تحصیل در آمریکا و غشاهای نسل جدید برای جداسازی گاز کربنیک

دانش آموخته دانشگاه درکسل آمریکا

دکتر شمس آبادی

12 - 14

کلاس 107 دانشکده

160

دوشنبه97/09/26

مهندسی

معماری در نفت

پرسنل بازنشسته شرکت نفت

دکتر حسن خادمی رامهرمزی

13 - 14

آتلیه 2 معماری

161

دوشنبه97/09/26

مهندسی

مواد و تجهیزات مهندسی شده برای کاشت در بدن

شرکت پزشکی صنعت نانوزیست فناور

دکتر صادق آبادی

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

162

دوشنبه97/09/26

مهندسی

ارائه الگوریتم و نرم افزار بررسی و تحلیل اثرات زلزله بر سازه، تجهیزات و سیستم پست های فشار قوی و اجرای آن روی یک پست نمونه  400kv

شرکت برق منطقه ای خوزستان

مهندس عبدالرسول زرگر

14 - 14:30

کلاس 108 دانشکده

163

دوشنبه97/09/26

مهندسی

تعیین مدل بار شبکه فوق توزیع برق خوزستان جهت مدلسازی و انجام مطالعات سیستم های قدرت

مهندس احسان غریب رضا

14:30 - 15

کلاس 108 دانشکده

164

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

به کارگیری هوش تجاری در صنعت برق به کمک داده کاوی

مهندس اشکان نظام پور

14 - 14:30

کلاس 108 دانشکده

165

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

بهینه سازی اندازه گیری و مصرف انرژی الکتریکی به کمک داده کاوی

مهندس اشکان نظام پور

14:30 - 15

کلاس 108 دانشکده

166

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

بهینه سازی اندازه گیری و معاملات انرژی در بازار برق به کمک داده کاوی

مهندس اشکان نظام پور

15 - 15:30

کلاس 108 دانشکده

167

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

تحلیل سیگنالهای مغزی EEG جهت تشخیص حملات صرع با کمک یک تکنیک ترکیبی از یادگیری ماشین و کاهش بعد غیرخطی

مهندس وحیده محمودی

15:30 - 16

کلاس 108 دانشکده

168

سه شنبه97/09/27

مهندسی

ساختمان های هوشمند

انجمن مهندسین برق و الکترونیک خوزستان

دکتر جورابیان

9 - 12

آمفی تئاتر دانشکده

169

سه شنبه97/09/27

مهندسی

آشنایی با مفهوم فریلنسینگ همراه با معرفی ویترینیون؛ یک ویترین حرفه ای

شرکت مبتکران پایش اروند ( MPA )

دکتر یوسف تمثیلیان

10 - 12

کلاس 108 دانشکده

170

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- بومی سازی تولید مواد تعلیق شکن و کاهش تنوع آنها در راستای بهینه سازی و کاهش هزینه ها

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

کارشناسان معاونت بهره برداری

9 - 10

کلاس 107 دانشکده

171

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- بررسی روش های جدید تعمیر خطوط لوله بدون توقف خط و کاهش تولید در حداقل زمان ممکن

9 - 10

کلاس 107 دانشکده

172

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- مدل سازی خطوط لوله ی انتقال گاز جهت پیش بینی شرایط دو فازی

کارشناسان تقویت فشار وتزریق گاز

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

173

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- مدل سازی برج های عریان سازی جهت پیش بینی شرایط تشکیل foam و پدیده weeping

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

174

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- مدلسازی کمپرسورهای تقویت فشار گاز جهت پیش بینی شرایط surge و stone wall

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

175

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- بهینه سازی سیستم های جداسازی جامد از گاز / مایع از گاز در ورودی ایستگاههای تزریق گاز

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

176

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- استفاده از نانوذرات جهت افزایش کارایی روان کاری و انتقال حرارت

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

177

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- بهینه سازی سیستم خنک کاری کمپرسورها با استفاده از مواد نانو یا افزاینده های صنعتی

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

178

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- استفاده از تکنولوژی های جدید و بهینه سازی نم زدایی از گاز

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

179

سه شنبه97/09/27

مهندسی

- استفاده از تکنولوژی های جدید و سیستم های پایش کارآمد در زمینه خوردگی خطوط لوله و تاسیسات

10 - 12

کلاس 107 دانشکده

180

سه شنبه97/09/27

مهندسی

تهدید و چالش پساب های نفتی و صنعتی- ارائه راهکارها و روش های نوین تصفیه

مهندس محمد گلستان باغ

14 - 15

کلاس 107 دانشکده

181

سه شنبه97/09/27

مهندسی

مروری بر فلرینگ گاز- برنامه های بازیابی و کاهش گاز فلر

15 - 16

کلاس 107 دانشکده

182

سه شنبه97/09/27

مهندسی

استاندارد سازی

اداره کل استاندارد استان خوزستان

مهندس زهره خطیبی

14 - 15

کلاس 108 دانشکده

183

سه شنبه97/09/27

مهندسی

آشنایی با شیوه تدوین استاندادهای ملی و بین المللی

مهندس محمدرضا فاتحی

15 - 16

کلاس 108 دانشکده

184

سه شنبه97/09/27

مهندسی

استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی

مهندس غلامرضا مندل زاده

16 - 17

کلاس 108 دانشکده

185

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

کاربرد بایومتریال در پزشکی

گروه مواد – دانشکده پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پژشکی جندی شاپور اهواز

دکتر مهدی خراسانیان

10 - 14

آمفی تئاتر دانشکده

186

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

دکتر ندا باورصاد

10 - 14

آمفی تئاتر دانشکده

187

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

دکتر فرشته نژاد دهباشی

10 - 14

آمفی تئاتر دانشکده

188

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

دکتر عباس حیدری مقدم

10 - 14

آمفی تئاتر دانشکده

189

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

دکتر علی صمدی

10 - 14

آمفی تئاتر دانشکده

190

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

بررسی راهکارهای بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب اهواز

مهندس مهدی شاه حسینی

10 - 11

کلاس 107 دانشکده

191

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

مهندس امیر ارمغان

 

 

192

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

توانمندی شرکت فولاد اکسین خوزستان در تولید ورق های ضد سایش

شرکت فولاد اکسین

مهندس آبدیده

11 - 12

کلاس 107 دانشکده

193

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

حمایت های مالی از ایده های دانشجویی در جشنواره فن آوری های نوین صنعت آب و برق (کارون کاپ 3)

سازمان آب و برق خوزستان

مهندس فریده کرم زاده

 

 

194

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور

14 - 16

کلاس 107 دانشکده

195

چهار شنبه 97/9/28

مهندسی

دوره آشنایی با پمپ های  صنعت حفاری

انجمن مهندسان مکانیک ایران- شعبه خوزستان با همکاری شرکت ملی حفاری ایران

مهندس مجید مظلومی

8 - 12

کلاس 108 دانشکده