بستن

آیین نامه های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تقویم نهایی نیمسال اول و دوم 98-97-2 دانلود (415.1k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دستیاری تخصصی دامپزشکی (دکتری تخصصی) دانلود (176.6k)
تقویم نهایی شده نیمسال 98-97 دانلود (456.9k)
آیین نامه یکپارچه سازی )مقاطع تحصیلی دانلود (1,609.6k)

آیین نامه های فرهنگی و اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانلود (2,327.3k)
نحوه عضویت دانشجویان در واحدها دانلود (877.6k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانلود (5,296.7k)
نشریات دانشگاهی دانلود (272.1k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان (1) دانلود (5,296.7k)
کرسی_های آزاداندیشی دانلود (287.0k)
کانون_های فرهنگی و هنری دانلود (372.5k)
شیوه‌نامه‌ی اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی دانلود (124.4k)
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی دانلود (1,850.8k)
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانلود (392.3k)

آیین نامه های اموردانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ثبت نام دانشجوی نمونه دانلود (106.9k)
ثبت نام وام دانشجویی از طریق پرتال (1) دانلود (29.9k)
رفاه دانشجویی دانلود (107.2k)
سند تعهد دانلود (555.7k)
لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید دانلود (93.2k)
مرکز درمان دانلود (812.5k)
مرکز مشاوره دانلود (485.3k)