بستن

آیین نامه های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه یکپارچه سازی )مقاطع تحصیلی دانلود (1,609.6k)
تقویم نهایی شده نیمسال 98-97 دانلود (456.9k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دستیاری تخصصی دامپزشکی (دکتری تخصصی) دانلود (176.6k)

آیین نامه های فرهنگی و اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانلود (2,327.3k)
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانلود (392.3k)
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی دانلود (1,850.8k)
شیوه‌نامه‌ی اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی دانلود (124.4k)
کانون_های فرهنگی و هنری دانلود (372.5k)
کرسی_های آزاداندیشی دانلود (287.0k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان (1) دانلود (5,296.7k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانلود (5,296.7k)
نحوه عضویت دانشجویان در واحدها دانلود (877.6k)
نشریات دانشگاهی دانلود (272.1k)

آیین نامه های اموردانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ثبت نام دانشجوی نمونه دانلود (106.9k)
ثبت نام وام دانشجویی از طریق پرتال (1) دانلود (29.9k)
رفاه دانشجویی دانلود (107.2k)
سند تعهد دانلود (555.7k)
لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید دانلود (93.2k)
مرکز درمان دانلود (812.5k)
مرکز مشاوره دانلود (485.3k)