بستن

آیین نامه های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه 97_دانشگاه چمران دانلود (827.3k)
آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1397 دانلود (1,609.9k)
تقویم گزیده سال تحصیلی 98-99 دانلود (815.7k)
تقویم جامع سال تحصیلی 98-99 دانلود (285.9k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دستیاری تخصصی دامپزشکی (دکتری تخصصی) دانلود (176.6k)
آیین نامه یکپارچه سازی )مقاطع تحصیلی دانلود (1,609.6k)

آیین نامه های فرهنگی و اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانلود (2,327.3k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانلود (5,296.7k)
نشریات دانشگاهی دانلود (272.1k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان (1) دانلود (5,296.7k)
کرسی_های آزاداندیشی دانلود (287.0k)
کانون_های فرهنگی و هنری دانلود (372.5k)
شیوه‌نامه‌ی اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی دانلود (124.4k)
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی دانلود (1,850.8k)
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانلود (392.3k)

آیین نامه های اموردانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ثبت نام دانشجوی نمونه دانلود (106.9k)
ثبت نام وام دانشجویی از طریق پرتال (1) دانلود (29.9k)
رفاه دانشجویی دانلود (107.2k)
سند تعهد دانلود (555.7k)
لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید دانلود (93.2k)
مرکز درمان دانلود (812.5k)
مرکز مشاوره دانلود (485.3k)