اعضای هیات امنای منطقه جنوب غرب

الف)  اعضای حقوقی  :

1 – جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

2 - جناب آقای دکتر عبد الرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی

 3 – جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش مشاورمحترم وزیر رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب کشور

4 - جناب آقای دکترغلامحسین خواجه  رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ودبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب               

5 – جناب آقای دکتر لطف اله خواجه پور رئیس  دانشگاه علوم وفنون دریائی خرمشهر

6 - جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

7 - جناب آقای دکتر محمد رضا عصاری رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

8 – جناب آقای دکتر سید منصور سید نژاد رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء (ص) بهبهان                    

9 – جناب آقای دکتر ابراهیم فرشیدی  رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

10 - جناب آقای نوری خواه،  معاون هزینه ای آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

ب) اعضای حقیقی :

11 -  جناب آقای سید محمد علی افشانی عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

12 – جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

13 – جناب آقای مسعود صفایی مقدم عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

14–  جناب آقای مهندس حمید بورد عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

15 –  جناب آقای دکتر امید علی شهنی کرم زاده عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

16-  جناب آقای مهندس محمد رضا شمسایی عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب