ارتباط با ما

آدرس : دانشگاه شهید چمران اهواز –سازمان مرکزی – طبقه سوم اتاق 71 دبیر خانه هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

تلفن: 33360414-061

فاکس 33360414-061

ایمیل: heiatomana@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 2156-2157